Груз-200. Холодильник.
Перевозка покойных по Воронежской области,
Черноземью, территории РФ и за границу.
Помощь в организации похорон.

+7 (929) 006-41-71, +7 (908) 141-44-90, +7 (952) 541-96-95

     Главная     Услуги     Информация     Документы     Форум     Контакты


 

Главная

Услуги

Информация

Документы

Форум

Контакты

Поиск

 


Календарь новостей:

Декабрь 2015

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 

1

2

3

456

7

8

9

10

11

1213

14

15

16

17

18

1920

21

22

23

24

25

2627

28

29

30

31

 
 


Наша кнопка 88х31:

 


Наши друзья:

Острогожск

ОСТ-ГРУЗ

 


Рейтинги сайта:

Яндекс цитирования

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru


 

Четверг, 17 декабря 2015


ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ И ПОМОЩЬ

Оказываем услуги по перевозке покойников, умерших (трупов) усопших в другой горд по всей Российской Федерации междугородние и за границу, на спецавтомобилях "холодильниках" с полным сохранением тела усопшего.
Оказываем помощь в бальзамировании тела, кремировании и т. д.
В особых случаях производим полную заморозку тела с доставкой до места захоронения.
Оказываем помощь в отправке покойного авиацией и сопровождении покойного по маршруту родственниками.
Покойного (умершего) в другом городе, по каким либо причинам, забираем с морга и доставляем до места захоронения без участия родственников.
Оказываем помощь в захоронении, сожжению тела на костре по всем существующим обычаям в рамках Российского законодательства.
Оказываем помощь в захоронении по всем обычаям захоронения, всех вероисповеданий.

 
PROVIDING SERVICES AND HELP
We provide services for the transportation of dead persons, dead (dead) dead to other pride throughout the Russian Federation, long-distance and abroad, on special vehicles "refrigerators" with full preservation of the body of the deceased.We help in embalming the body, cremation, etc.In special cases we make a complete freezing of the body with delivery to the burial site.We render assistance in sending the deceased by aviation and accompanying the deceased on the route by relatives.The deceased (deceased) in another city, for whatever reasons, is taken from the morgue and delivered to the burial place without the participation of relatives.We render assistance in burial, burning the body at the stake according to all existing customs within the framework of the Russian legislation.We render assistance in burial according to all burial customs, all religions.

Надаваних послуг і ДОПОМОГА
Надаємо послуги з перевезення небіжчиків, померлих (трупів) покійних в інший гордий по всій Російській Федерації міжміські та за кордон, на спецавтомобілях "холодильниках" з повним збереженням тіла покійного.Надаємо допомогу в бальзамуванні тіла, кремація і т. Д.В особливих випадках виробляємо повну заморозку тіла з доставкою до місця поховання.Надаємо допомогу у відправці покійного авіацією і супроводі покійного за маршрутом родичами.Покійного (померлого) в іншому місті, з якихось причин, забираємо з моргу і доставляємо до місця поховання без участі родичів.Надаємо допомогу в похованні, спалення тіла на багатті за всіма існуючими звичаями в рамках Російського законодавства.Надаємо допомогу в похованні за всіма звичаями поховання, всіх віросповідань.
 
XİDMƏTLƏR VƏ YARDIMA TƏMİNAT
Ölülərin, ölü ölülərin ölənlərin Rusiyaya, qəsəbələrə və xaricdəki digər qürurlara, xüsusi vasitələrlə "soyuduculara" daşınması üçün ölənlərin cəsədini tam qorunması ilə xidmət edirik.Bədənin mürəkkəbləşməsinə, cremation və s.Xüsusi hallarda mürəkkəb sahəyə çatdırmaqla bədənin tamamilə dondurulmasını təmin edirik.Biz marağın aviasiya yolu ilə göndərilməsi və marşı marşrutu ilə qohumları ilə müşayiət etmək üçün kömək edirik.Başqa bir şəhərdə ölən (ölən) hər hansı səbəbdən meyitxanadan götürülür və qohumların iştirakı olmadan məzar yerinə gətirilir.Biz gömülməyə kömək edirik, Rusiya qanunvericiliyi çərçivəsində bütün mövcud gömrüklərə görə bədəni çarparaq yandırırıq.Bütün qəbir anlayışlarına, bütün dinlərə görə dəfn edilməyə kömək edirik.

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Մենք ծառայում ենք զոհերի, մահացածի (մահացած) մահացածների տեղափոխման համար Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում, հեռավոր եւ արտերկրում գտնվող այլ հպարտության, հատուկ տրանսպորտային միջոցների «սառնարանների» վրա `մահացածի մարմնի լիարժեք պահպանմամբ:Մենք օգնում ենք մարմնին կաշկանդելը, կեղտը եւ այլն:Հատուկ դեպքերում մենք մարմնին լիովին սառեցում ենք թաղման վայր տեղափոխելու միջոցով:Մենք օգնություն ենք ցուցաբերում զոհվածներին ավիացիայի ուղարկում եւ հարազատների հարազատների ուղեկցությամբ ուղեկցում:Մահացածը (մահացած) մեկ այլ քաղաքում, ինչ պատճառով, վերցված է դիահերձից եւ հանձնվում է գերեզմանին `առանց հարազատների մասնակցությամբ:Մենք օգնություն ենք ցուցաբերում գերեզմանում, մարմնին վառելով այրելով բոլոր առկա սովորույթները `Ռուսաստանի օրենսդրության շրջանակներում:Մենք օգնություն ենք ցուցաբերում գերեզմանում, ըստ բոլոր գերեզմանների, բոլոր կրոնների:

Аказваемых паслуг і ДАПАМОГААказваем паслугі па перавозцы нябожчыкаў, памерлых (трупаў) памерлых у іншы ганарлівы па ўсёй Расійскай Федэрацыі міжгароднія і за мяжу, на спецаўтамабілямі "халадзільніках" з поўным захаваннем цела нябожчыка.Аказваем дапамогу ў бальзамаваньне цела, кремировании і т. Д.У асаблівых выпадках вырабляем поўную замарозку цела з дастаўкай да месца пахавання.Аказваем дапамогу ў адпраўцы нябожчыка авіяцыяй і суправаджэнні нябожчыка па маршруце сваякамі.Нябожчыка (памерлага) у іншым горадзе, па якім небудзь прычынах, забіраем з морга і дастаўляем да месца пахавання без удзелу сваякоў.Аказваем дапамогу ў пахаванні, спаленню цела на вогнішчы па ўсіх існуючых звычаяў у рамках Расійскага заканадаўства.Аказваем дапамогу ў пахаванні па ўсіх звычаяў пахавання, усіх веравызнанняў.

მომსახურებისა და დახმარების აღმოჩენა
გარდაცვლილთა გადაყვანის, გარდაცვლილთა დაღუპვის მიზნით გარდაცვლილთა გარდაცვალების მიზნით ჩვენ მომსახურებას ვთავაზობთ რუსეთის ფედერაციის მასშტაბით, დიდხანს და საზღვარგარეთ, სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებებით "მაცივრები".ჩვენ ხელს უწყობს სხეულის დამონტაჟებას, cremation და ა.შ.განსაკუთრებულ შემთხვევებში ჩვენ სხეულის სრულ გაყინვას ვაკეთებთ დაკრძალვის ადგილას.ჩვენ დახმარებას აღმოუჩენთ გარდაცვლილების საავიაციო გზავნილის გაგზავნას და გარდაცვლილის გარდაცვლილ ნათესავებთან ერთად.გარდაცვლილ (გარდაიცვალა) სხვა ქალაქში, ნებისმიერი მიზეზის გამო, მოკლეს და გადაასვენებენ სამარხში მონაწილეობის გარეშე.ჩვენ მხარს ვუჭერთ გარდაცვლილს, დაიბანეთ სხეულის წაქეზება რუსეთის კანონმდებლობის ფარგლებში არსებული ყველა საბაჟო წესით.ჩვენ სამარხში ჩავარდეთ ყველა სამარხი საბაჟო, ყველა რელიგიის მიხედვით.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КӨМЕК
Біз Ресей Федерациясының бойынша басқа мақтан жылы қайтыс болған және өлі органының толық сақтай отырып, жергілікті және шетелде, арнайы көлік құралдарына «тоңазытқыштың» өлі, өлі (органдар) тасымалдауға арналған қызметтерін ұсынады.Денеге балғындық, кремация және т.б. көмектесеміз.Ерекше жағдайларда, біз көму орнына толық денесі мұздату жеткізуді өндіреді.Біз кеш жіберу ұшақта көмек көрсету және олардың туыстарынан қайтыс болған жүрді.басқа қалаға (қайтыс болған) Өлі, қандай да бір себептермен, біз алыс морга алып, туыстарының қатысуынсыз көму жеткізуге.Біз көму көмек, дене ресейлік заңнама шеңберінде барлық қолданыстағы практика үшін кону өртеп жіберді.Біз барлық жерлеу әдет-ғұрыптары бойынша, барлық діндерге көмуге көмек береміз.

Жабдып туруучу жана асыроочуӨлгөндөр ташуу үчүн кызмат көрсөтүүгө, өлгөн (органдар) өлгөн башка текебер чет Россия жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана бою, атайын транспорт үчүн "муздаткыч" өлүк дененин толук сактоо менен.Бизде орган embalming, татыксыз жардам, жана. Д.өзгөчө учурларда, биз көмүлгөн жерге толук дене иштебей жеткирилди өндүрүшөт.Биз кечигип жөнөтүү учактын ичинде жардам көрсөтүү жана алардын жакындары каза болгон коштолгон.(Өлгөн) кандай себептен болбосун, башка шаарга, биз туугандары катышуусуз коюлган жерге качып өлүкканадан жана куткарып алат.Биз сөөк жардам, дене орус мыйзамдарынын алкагында болуп жаткан бардык иш-коркунуч өрттөп жиберди.Биз бардык диндердин баары көрүстөнүнө коюлган бажы жардам.

PAKALPOJUMU SNIEGŠANA UN PALĪDZĪBA
Mēs sniedzam pakalpojumus mirušo, mirušo (mirušo) mirušo transportēšanai visā Krievijas Federācijā, tālsatiksmes un ārzemēs, ar īpašiem transportlīdzekļiem "ledusskapji" ar pilnīgu mirušā ķermeņa saglabāšanu.Mēs palīdzam balzamēt ķermeni, kremāciju utt.Īpašos gadījumos mēs pilnīgi iesaldējam ķermeni ar piegādi uz apbedījumu vietu.Mēs sniedzam palīdzību mirušā nosūtīšanai aviācijai un radinieku pavadīšanai mirušajam maršrutā.Mirušais (mirušais) citā pilsētā jebkādu iemeslu dēļ tiek ņemts no morga un tiek nogādāts apbedījumu vietā, neiesaistot radiniekus.Mēs sniedzam palīdzību apbedīšanā, ķermeņa sadedzināšanai uz kuģa saskaņā ar visām esošajām muitas procedūrām Krievijas likumdošanas ietvaros.Mēs sniedzam palīdzību apbedīšanā saskaņā ar visām apbedīšanas praksēm, visām reliģijām.

PASLAUGŲ TEIKIMAS IR PAGALBA
Mes teikiame paslaugas mirusiųjų transporto, mirusieji (įstaigų), mirusiojo kitoje didžiuotis visoje Rusijos Federacijos ir vietos bei užsienyje, specialių transporto priemonių "šaldytuvą" su visiškai išsaugoti lavoną.Mes padedame balzamuoti kūną, kremuotis ir ttTam tikrais atvejais mes visiškai užšaldome kūną, pristatydami laidojimo vietą.Mes teikiame pagalbą siųsdami mirusiuosius aviacijomis ir giminaičius palydėdami paliktą tėvą.Negyvosios (miręs) į kitą miestą dėl kokios nors priežasties, mes nuo morgą ir pristatyti į laidojimo vietą be artimųjų dalyvavimo.Mes teikiame pagalbą laidojimo metu, deginame kūną prie akmens pagal visas turimas muitines pagal Rusijos įstatymus.Mes teikiame pagalbą laidojimo metu pagal visas laidojimo papročius, visas religijas.

Bereitstellung von Dienstleistungen und Hilfe
Wir bieten Dienstleistungen für den Transport von toten Personen, tot (tot) tot zu anderen Stolz in der gesamten Russischen Föderation, Fern-und Ausland, auf speziellen Fahrzeugen "Kühlschränke" mit voller Erhaltung der Körper des Verstorbenen.Wir helfen bei der Einbalsamierung des Körpers, der Einäscherung usw.In besonderen Fällen machen wir ein vollständiges Einfrieren des Körpers mit der Lieferung zur Grabstätte.Wir leisten Hilfestellung bei der Versendung des Verstorbenen durch die Luftfahrt und bei der Begleitung des Verstorbenen auf der Strecke durch Angehörige.Der Verstorbene (Verstorbener) in einer anderen Stadt, aus welchen Gründen auch immer, wird aus dem Leichenschauhaus geholt und ohne Beteiligung von Verwandten zur Bestattungsstätte gebracht.Wir leisten Hilfe bei der Bestattung und verbrennen den Körper auf dem Scheiterhaufen nach allen bestehenden Bräuchen im Rahmen der russischen Gesetzgebung.Wir leisten Hilfe bei der Bestattung nach allen Bestattungssitten, allen Religionen.

ŚWIADCZENIE USŁUG I POMOC
Świadczymy usługi przewozu zmarłych, martwych (martwych) zmarłych do innej duma w całej Federacji Rosyjskiej, na dalekie odległości i za granicą, na specjalne pojazdy "lodówki" z pełnym zachowaniem ciała zmarłego.Pomagamy w balsamowaniu ciała, kremacji itp.W szczególnych przypadkach wykonujemy całkowite zamrożenie ciała z dostawą na miejsce pochówku.Udzielamy pomocy w wysyłaniu zmarłego drogą lotniczą i towarzyszenia zmarłemu na trasie przez krewnych.Zmarły (zmarły) w innym mieście, z jakichkolwiek powodów, zostaje zabrany z kostnicy i dostarczony do miejsca pochówku bez udziału krewnych.Udzielamy pomocy w pochówku, spalając ciało na stosie zgodnie ze wszystkimi istniejącymi zwyczajami w ramach rosyjskiego ustawodawstwa.Udzielamy pomocy w pochówku zgodnie ze wszystkimi zwyczajem pogrzebowym, wszystkimi religiami.

Хизматрасонӣ ва кӯмак расондан
Мо ба хизматрасонӣ барои нақлиёти мурдагон, ба мурдагон (мақомоти) -и фавтида дар дигар саркашӣ дар саросари Федератсияи Россия ва маҳаллӣ ва хориҷи кишвар, ба воситаҳои нақлиёти махсус »яхдон» бо ҳифзи пурраи ҷасади.Мо ба пуррагӣ бадан, сӯзишворӣ, ғ.Дар парвандаҳои махсус мо обро ба пуррагӣ ба ҷойгоҳи дафн интиқол медиҳем.Мо дар ҳавопаймои фиристодани дер аз хешовандон кўмак ва мушоият фавтида.Мурдагон (фавтида) ба шаҳри дигар, барои ҳар сабаб, ки мо дур аз мурдахонаи ва таслим ба ҷои дафн бе иштироки хешовандон.Мо дар қабристони кӯмак бадан дар ғӯлачӯб барои њамаи ќисматњои мавҷуда дар доираи қонунгузории Русия сӯзонданд.Мо мувофиқи тамоми анъанаҳои дафн, ҳамаи динҳо дар шафқат кӯмак мекунем.

XIZMATLAR VA YoRDAMNI ta'minlash
Biz o'liklarni, o'lik (o'lik) o'liklarni Rossiya Federatsiyasi bo'ylab, shaharlararo va tashqarida, maxsus avtoulovlarda "muzlatgichlar" ga olib borish va marhumning jasadini to'liq saqlab turish bo'yicha xizmatlar ko'rsatamiz.Biz tanani embralanishda, krematsiya va hokazolarda yordam beramiz.Maxsus holatlarda biz ko'milgan joyga yetkazib berish bilan tanani to'liq muzlatamiz.Biz marhumni aviatsiya yo'li bilan jo'natish va marhumni qarindoshlar tomonga olib borishda yordam beramiz.Boshqa bir shaharda vafot etgan (o'lgan) har qanday sabab bilan o'likxonadan olinadi va qarindoshlari ishtirokisiz dafn qilingan joyga olib kelingan.Biz ko'milishda yordam beramiz, Rossiya qonunchiligi doirasida mavjud bo'lgan barcha urf-odatlar bo'yicha tanani yong'inda yondiramiz.Barcha dafn marosimlariga, barcha dinlarga ko'ra ko'milishga yordam beramiz.

PALVELUJEN TARJOAMINEN JA HELP
Tarjoamme palveluja kuolleiden, kuolleiden (kuolleiden) kuolleiden ja muiden ylpeyden kuljettamiseksi koko Venäjän federaatiossa, kaukana ja ulkomailla, erikoisajoneuvoissa "jääkaapeilla", joilla kuolleen ruumiin täydellinen säilyttäminen.Autamme ruoan, ruumiinpullojen jne. Pakkaamisessa.Erityistapauksissa teemme ruumiin täydellisen jäädytyksen toimittamalla hautapaikkaan.Teemme apua lähettämän kuolleen ilmailun lähettämiseen ja sukulaisten mukana matkustamiseen kuolleelta.Toisessa kaupungissa oleva kuolleen (jostain syystä) oleva kuolleen ihminen on otettu haltuunsa ja toimitettu hautauspaikalle ilman sukulaisten osallistumista.Me auttaudumme hautaamalla ja polttelemalla ruumiin osalla kaikkien olemassa olevien tapojen mukaan Venäjän lainsäädännön puitteissa.Teemme apua hautaamalla kaikkien hautausmenetelmien, kaikkien uskontojen mukaan.

Fourniture de services et d’aide
Nous fournissons des services de transport de personnes décédées, mortes ou décédées, à d'autres endroits de la Fédération de Russie, à longue distance et à l'étranger, sur des véhicules spéciaux "réfrigérateurs" conservant intégralement le corps du défunt.Nous aidons à embaumer le corps, à incinérer, etc.Dans des cas particuliers, nous effectuons un gel complet du corps avec la livraison au site funéraire.Nous aidons à envoyer le défunt par avion et à accompagner le défunt sur la route par des proches.Le défunt (décédé) dans une autre ville, pour quelque raison que ce soit, est emmené de la morgue et livré au lieu de sépulture sans la participation de parents.Nous apportons une assistance en enterrement, en brûlant le corps sur le bûcher selon toutes les coutumes existantes dans le cadre de la législation russe.Nous apportons une assistance en enterrement selon toutes les coutumes funéraires, toutes les religions.

TJÄNSTER TJÄNSTER OCH HJÄLP
Vi tillhandahåller tjänster för transport av de döda, de döda (kropparna) till den avlidne i den andra stolt hela Ryska federationen och lokala och utomlands, för specialfordon "kylskåp" med fullt bevarande av den döda kroppen.Vi hjälper till att balsamera kroppen, kremering etc.I speciella fall gör vi en fullständig frysning av kroppen med leverans till begravningsplatsen.Vi hjälper i slutet skicka flygplan och följde den avlidne från deras anhöriga.Dead (avliden) till en annan stad, av någon anledning, vi tar bort från bårhuset och leverera till gravplats utan medverkan av anhöriga.Vi hjälper till begravningen, brände kroppen på bål för alla befintliga praxis inom ramen för den ryska lagstiftningen.Vi gör hjälp i begravning enligt alla begravningar, alla religioner.

TEENINDUSTEENUSED JA ABI
Pakume teenuseid transport surnud, surnud (organite) surnud teistes uhke kogu Venemaa ja kohalike ja välismaal, erisõidukid "külmkapp" täieliku säilimise surnukeha.Me aitame kehal tasakaalustada, küüsistada jne.Erijuhtudel teeme keha täieliku külmutamise koos matmispaiga kohaletoimetamisega.Anname abi surnud isiku saatmiseks lennukiga ja sugulastega surnutega saatmisel.Dead (surnud) teise linna, mis tahes põhjusel, võtame eemale surnukuur ja edastada hauaplats osaluseta sugulased.Me anname abi matmisjärgus, põletades keha kaalul vastavalt kõigile olemasolevatele tavadele Venemaa õigusaktide raames.Me anname abi matmispaigaks vastavalt kõikidele matmistavadele, kõigile religioonidele.

LEVERE TJENESTER OG HJELP
Vi tilbyr tjenester for transport av den døde, de døde (kropper) av den avdøde i den andre stolte over hele Russland og lokale og i utlandet, til spesialkjøretøy "kjøleskap" med full bevaring av den døde kroppen.Vi hjelper med å balsamere kroppen, kremering, etc.I spesielle tilfeller gjør vi en fullstendig frysing av kroppen med levering til gravstedet.Vi gir hjelp til å sende den avdøde av luftfart og følge den avdøde på ruten av slektninger.Døde (avdøde) til en annen by, uansett grunn, vi tar bort fra likhuset og levere til gravstedet uten deltakelse av pårørende.Vi gjør bistand i begravelse, brenner kroppen på staven i henhold til alle eksisterende skikker innenfor rammen av den russiske lovgivningen.Vi gir bistand i begravelse i henhold til alle begravelsesskikk, alle religioner.
   

Категория: Услуги

печать   /   rss   

 

Copyright © 2015- www.gruz-200.org
Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов размещённых на сайте статей.